Начало За нас Контакти Сертификати и удостоверения Наши клиенти  Референции

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ СТРОИТЕЛНАТА КАМАРА

Строител на годината 2010 II-ра категория Стара Загора

Строител на годината за 2010г.
Раздел строежи - II-ра категория. Регион Стара Загора

Строежи от високото строителство

Първа група /от I-ва до V-та категория/- Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Строежи от транспортната инфраструктура

Втора група - Строежи от транспортната инфраструктура

Строежи от енергийната инфраструктура

Трета група - Строежи от енергийната инфраструктура

Строежи от благоустройствената инфраструктура

Четвърта група - Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

 

Пета група - Отделни видове СМР
съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45


СЕРТИФИКАТИ НА МЕГАСТРОЙ М ЕООД

Система за управление на качеството на Мегастрой М ЕООД

ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството на Мегастрой М ЕООД

Система за управление на здравето и безопасността при работа на Мегастрой М ЕООД

ISO 45001:2018 - Система за управление на здравето и безопасността при работа на Мегастрой М ЕООД

Система за управление на Околната среда на Мегастрой М ЕООД

ISO 14001:2015 - Система за управление на Околната среда на Мегастрой М ЕООД


Декларация на ръководството на Мегастрой М ЕООД, гр. Казанлък за политиката по качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда

 

Copyright © 2010 МЕГАСТРОЙ М ЕООД. Всички права запазени.